ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2-2559 
  ชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1
  ชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 2
  ชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
  ชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4
  ชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5
  ชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6