มาตรการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

เรื่อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย