คำสั่งเก่า
129/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู และประดับพระเกี้ยว ปีการศึกษา 2566
131/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียน เพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
130/2566 เเต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับงานจ้างอาจารย์ผู้สอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เเละปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
127/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp ปีการศึกษา 2566
124/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
123/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Voice in use ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
125/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง