เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2567
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2567
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนโครงการ English Program EP ปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2567
เรื่อง เผยเเพร่เเผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูสอนภาษาจีนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง เผยเเพร่เเผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เรื่อง เผยเเพร่เเผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GSMP และ S-MAI โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2567
เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GSMP และ S-MAI โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานปรับปรุงห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GSMP และ S-MAI โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร ห้องเรียนพิเศษ พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ (s-mai) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมผนังอาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลร้านค้าสวัสดิการจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาประจำปีการศึกษา 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าจ้างเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 181 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 46 เครื่องระยะเวลา 12 เดือน (ต่อสัญญาครั้งที่ 2)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ วาง-เก็บ ถังผ้าอนามัย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ระยะเวลา 1 เดือน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2566
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการจำหน่ายสินค้า
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ English Program EP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ โครงการ Mini English Program MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการจำหน่ายสินค้า 2566-2567
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูสอนภาษาจีนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๖ การจ้างการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ English Program EP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ และ โครงการ Mini English Program MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามประกาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการจำหน่ายอาหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายตราโรงเรียนโลโก้ไฟ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม English Camp 3D2N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทาง ในกิจกรรม Chinese on Tour โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาปรับปรุงห้องเรียน Gifted และ AI โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศราคาผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเออกสารสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อจัดซื้อพัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา กิจกรรม Health For Life Body Conditioning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรม Health For Life Body Conditioning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศสองชั้น ไม่ประจำทาง โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศสองชั้น ไม่ประจำทาง โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 46 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี และเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 145 เครื่อง สำรอง 10 เครื่อง ระยะเวลา 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ "ฮิตาชิ" (ไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์
เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 46 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี และเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 145 เครื่อง สำรอง 10 เครื่อง ระยะเวลา 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวาง-เก็บถังผ้าอนามัย ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลงสาบและะหนู ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและมีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง การยกเลิกการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบประมาณเหลือจ่ายที่ตั้งไว้ส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี
TOR รายละเอียดเฟอร์นิเจอร์โต๊ะปฏิบัติการระบบ KNOCK DOWN
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเช่าคอมพิวเตอร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2565
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลร้านเครื่องดื่ม T.U.P.R Coffee ประจำปีการศึกษา 2565
เรื่อง การเปิดประมูลร้านเครื่องดื่ม TUPR. Coffee ประจำปี 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างครูชาวต่างชาติภาษาจีน ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาการจัดการเรียนการสอน โครงการ English Program และโครงการ Mini English Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาการจัดการเรียนการสอน โครงการ English Program และโครงการ Mini English Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีการคัดเลือก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดงานและคุณลักษณะเฉพาะจ้างปรับปรุง โครงการปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ ห้องศูนย์ภาษาจีน และห้อง STEM LAB โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
10/2565 การจ้างจัดจ้างทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ตามประกาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย โดยวิธีคัดเลือก
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยวิธีคัดเลือก
เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ
เรื่อง ประกาศยกเลิกการเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการและร้านเครื่องดื่ม T.U.P.R Coffee ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 22/2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 ห้องน้ำหลังอาคาร 2 เปลี่ยนหลังคาอาคาร 2 และเปลี่ยนประตูห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 ห้องน้ำหลังอาคาร 2 เปลี่ยนหลังคาอาคาร 2 และเปลี่ยนประตูห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลร้านค้าจำหน่ายไอศกรีม ประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2563
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายไอศกรีม ประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายไอศกรีม ประจำปีการศึกษา 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 220 เครื่อง ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรือง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 220 เครื่อง ประจำปีการศึษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศ สำหรับห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นโรงอาหารและเปลี่ยนหลังคาอาคาร 4 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิีิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิีิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศจ้างตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกัน อุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพ นักเรียนประจำปี 2562 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
61-11-30 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)
61-08-24 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำ ปีงบประมาณ 2562
61-07-13 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษานอกสถานที่ ม.4-6 ปีการศึกษา 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
116/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
61-03-30 ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง