โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
ประกาศ ราบชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2563

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
Intensive English Program
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2
เรื่อง แจ้งขยายเวลาชำระเงินบำรุงการศึกษา
ผ่านระบบบริการ Bill Payment และ
KTB Corporate Online ผ่าน
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
Pay-in 1/2563

- ม.2
- ม.3
- ม.5
- ม.6

     ดูข่าวย้อนหลัง
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง