โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศ ราบชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2563
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง