โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (pay-in)
ม.2
ม.3
ม.5
ม.6
วิธีการชำระเงินช่องทาง Pay-in
เรื่อง
รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย
ประกาศ
เรื่องยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันและการขึ้นบัญชี
สำรองการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

เรื่อง
รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง
ปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace)
หนังสือขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี
สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง
การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ
จำหน่ายสินค้า 2566-2567
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง