โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2563
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง