โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง