โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
ใบ pay-in 1/2564 Update 10 กรกฏาคม 2564

ม.2
ม.3
ม.5
ม.6
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ เรื่อง
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการและ
ร้านเครื่องดื่ม TUPR. Coffee
ประจำปี 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง