โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
เกียรติบัตรครูผู้เยี่ยมบ้านครบ100% ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

เรื่อง รับสมัครพนักงานทำความสะอาด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบแก้ตัวรายวิชาของภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ม.ต้น

ม.ปลาย

     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง