โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 2565

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ
รายชื่อการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (pay-in)

ม.2
ม.3
ม.5
ม.6
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา

ประกาศ
รายชื่อนักเรียนตามกลุ่มการเรียน
(กลุ่ม A เเละ กลุ่ม B)
ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ hybrid
ระยะที่1 ระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค. 65
ประกาศ
การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร
ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ
รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง