โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ หลักเกฑ์การพิจารณารับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ตารางนิเทศสัญจร โดยคณะผู้บริหาร
เกณฑ์การคัดเลือกครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
รายชื่อครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับรางวัลครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
ประจำปี 2563
ประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร
นักเรียนที่ได้เกียรติบัตร
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง