โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
ประกาศ
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต
ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (pay-in)

ม.2
ม.3
ม.5
ม.6
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (การเงิน)
ประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง