โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ รายชื่อกิจกรรมชุมนุม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ตารางเรียนคาบละ 40 นาทีกิจกรรมกีฬาสีภายใน 6-19พ.ย.62
ใบ pay-in จ่ายค่าเทอม
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ประกาศ การเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง