โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการ
และงานสารบรรณ

เรื่อง รับสมัครพนักงานทำความสะอาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักการภารโรง
ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 (pay-in)
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการและ
งานสารบรรณโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง