โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2562 รายชื่อนักเรียน (Update 15 พ.ค. 2562)

- ม.1 / - ม.4

- ม.2 / - ม.5

- ม.3 / - ม.6

Pay-in 1/2562
- ม.2
- ม.3
- ม.5
- ม.6
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ และสินทรัพย์
การจัดห้องเรียนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562
เอกสารสำหรับมอบตัว

- ม.1 และ ม.4

 

     ดูข่าวย้อนหลัง
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง