โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการ
และงานสารบรรณโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

Pay-in 2/2563
- ม.1
- ม.2
- ม.3
- ม.4
- ม.5
- ม.6
เกียรติบัตรประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562
เรื่อง ผลการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบแก้ตัวรายวิชา ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง