โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
ประกาศ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (การเงิน)
ประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (pay-in)

ม.2
ม.3
ม.5
ม.6
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา

ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 2565

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ
รายชื่อการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 2

     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง