โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 (pay-in)
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
วิธีการชำระเงินช่องทาง Pay-in
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกล่มบริหารวิชาการ
(งานทะเบียน)

เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครู(ภาษาอังกฤษ)

เรื่อง
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
(งานทะเบียน)
เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในช่วงปิดภาคเรียน
ในการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
ปีการศึกษา 2566
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง