โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 (pay-in)
ม.2
ม.3
ม.5
ม.6
เรื่อง
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ (งานทะเบียน)

เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
เรื่อง
การแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566
เพิ่มเติม
เรื่อง
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
โครงการห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ
เรื่อง
ติดต่อรับเงินค้ำประกันสัญญาคืน
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง