โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในช่วงปิดภาคเรียน
ในการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
ปีการศึกษา 2566

เรื่อง
ผลการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565

ตาราง/ห้องสอบปลายภาค 1/2566
ม.1, ม.2

ม.3, ม.5

ม.4, ม.6

กำหนดการ
การวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2566
และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ
รายชื่อคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ
"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 พ.ศ.2567
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง